Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)

Wethouder Jorrit Eijbersen (VVD)
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Vergunning en Handhaving
  • Omgevingswet
  • Vastgoed en Grondbeleid
  • Havens
  • Ruimtelijke projecten: De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden/binnenhaven Muiden, Crailo, Bensdorp, Gooiberg, Verkoop gemeentehuizen, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West, Bloemendalerpolder, Herinrichting stationsgebied Naarden Bussum, Spoorzone, Spoorovergangen

Wijkwethouder

  • Centrum Bussum
  • Laarderwegkwartier
  • Buitengebied Oost (o.a. Valkeveensgebied)

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 50
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

Geen