Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
24 oktober 2018Reserveavond 7
31 oktober 2018Raadvergadering 11 

Meningsvormende Raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2019-2022
7 november 2018Politieke Avond 12, 19.30 uur

22.30 uur: Besluitvormende Raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2019-2022
14 november 2018Reserveavond 8 (uitloop Raadsvergadering 11 en Politieke Avond 12)
21 november 2018Raadvergadering 12
28 november 2018Politieke Avond 13
5 december 2018Reserveavond 9
12 december 2018Raadvergadering 13
19 december 2018Reserveavond 10