Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

 
VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
8 januari 2020Politieke Avond 1 
15 januari 2020Reserveavond 1 
22 januari 2020 Raadsvergadering 1
29 januari 2020Politieke Avond 2 
5 februari 2020Reserveavond 2 
12 februari 2020 Raadsvergadering 2
26 februari 2020Politieke Avond 3 
4 maart 2020Reserveavond 3 
11 maart 2020 Raadsvergadering 3
18 maart 2020Politieke Avond 4 
25 maart 2020Reserveavond 4 
1 april 2020 Raadsvergadering 4
8 april 2020Politieke Avond 5 
15 april 2020 Raadsvergadering 5
6 mei 2020Politieke Avond 6 
13 mei 2020Reserveavond 6 
20 mei 2020 Raadsvergadering 6
27 mei 2020Politieke Avond 7 
2 juni 2020

Technische vragenmarkt

  • Jaarstukken 2019
  • Eerste voortgangsverslag 2020
  • Perspectiefnota 2021
 
 
3 juni 2020

Politieke Avond

  • Jaarstukken 2019
  • Eerste voortgangsverslag 2020
  • Perspectiefnota 2021
 
 
10 juni 2020 Raadsvergadering 7
17 juni 2020Politieke Avond 8 
24 juni 2020 

15.00 uur - Raadsvergadering

  • Jaarstukken 2019
  • Eerste voortgangsverslag 2020
  • Perspectiefnota 2021