Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

 
VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
13 januari 2021Politieke Avond 1 
20 januari 2021Uitloop/verdieping 1 
27 januari 2021 Raadsvergadering 1
3 februari 2021Politieke Avond 2 
10 februari 2021Uitloop/verdieping 2 
17 februari 2021 Raadsvergadering 2
3 maart 2021Politieke Avond 3 
10 maart 2021Uitloop/verdieping 3 
Donderdag 18 maart 2021 Raadsvergadering 3
24 maart 2021Politieke Avond 4 
31 maart 2021Uitloop/verdieping 4 
7 april 2021 Raadsvergadering 4
14 april 2021Politieke Avond 5 
21 april 2021 Raadsvergadering 5
12 mei 2021Politieke Avond 6 
19 mei 2021Uitloop/verdieping 5 
26 mei 2021 Raadsvergadering 6
2 juni 2021Politieke Avond 7 
7 juni 202118.30 uur - Technische vragenmarkt 
8 juni 2021Plenaire beeldvorming jaarstukken 
9 juni 2021Plenair beeldvorming Eerste voortgangsverslag 2021 / Perspectiefnota 2022 
16 juni 2021 Raadsvergadering 7
23 juni 2021Politieke Avond 8 
29 juni 2021 Meningsvormende raad jaarstukken
30 juni 2021 Meningsvormende raad Eerste voortgangsverslag 2021 / Perspectiefnota 2022
7 juli 2021 Raadsvergadering 8