Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

29 januari 2020

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Goois Natuurreservaat begroting 2020 / Beleidsplan 2020-2023

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Beleidskader bewonersplatforms

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur II

Herontwikkeling appartementencomplex Vitusstraat 17 Bussum

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Garantstelling Spant!

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur III

Realisatie sporthal Bredius Muiden

Download alle vergaderdocumenten
4 februari 2020

Bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
20:00 - 23:00
Agenda
12 februari 2020

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2020

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad