Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

4 maart 2020

Raadsvergadering Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

Raadszaal
20:00 - 21:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
4 maart 2020

Het Gesprek - Nota Grondbeleid

Comeniuszaal
21:00 - 22:00
Agenda
11 maart 2020

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda
18 maart 2020

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
1 april 2020

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2020

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad