Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

30 oktober 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
18:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
6 november 2019

Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

Comeniuszaal
20:00 - 21:00
Agenda
6 november 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
21:00 - 23:00
Agenda
20 november 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
18:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad