Gemeente Gooise Meren Bestuur

Buurtplatforms

In (buurt)platforms werken gemeente en inwoners samen aan een veilige, schone en prettige woonomgeving. Het buurtplatform zet zich in voor een goede communicatie tussen de inwoners en alle partijen, zoals de plannenmakers, uitvoerders, politie en instanties.

Werk mee aan de leefbaarheid in uw woonomgeving

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Of heeft u idee├źn om de leefbaarheid in uw eigen straat, buurt of wijk te verbeteren? Door mee te doen in een buurtplatform kunt u meewerken aan een leefbare en veilige woonomgeving.

Buurtplatforms Naarden

De buurtplatforms in Naarden hebben een gezamenlijke website buurtplatformsnaarden.nl.

Bezoek direct het buurtplatform van uw wijk in Naarden:

Dorpsraad Muiderberg

Stadsraad Muiden

Minder hinder Gooise Meren

Het toenemende vlieg- en snelwegverkeer rond Gooise Meren levert steeds meer overlast op. De uitstoot van schadelijke stoffen zijn slecht voor de gezondheid, het milieu, de veiligheid en leefbaarheid. De Klankbordgroep Schiphol/A1 is een burgerinitiatief en maakt ontwikkelingen rond Schiphol, de A1 en A6 bespreekbaar. Op minderhindergooisemeren.nl leest u hoe u kunt meepraten en wat de klankbordgroep wil bereiken. De Klankbordgroep Schiphol/A1 praat mee over wat er in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol aan de orde komt.

Lid worden

Op de website van uw eigen buurtplatform of dorpsraad leest u hoe u lid kunt worden. Afhankelijk van het platform kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.