Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking concept Welstandsnota Gooise Meren 2018

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat met ingang van woensdag 3 oktober 2018 voor een periode van 6 weken, dus tot en met woensdag 14 november 2018, voor een ieder ter inzage ligt: De concept Welstandsnota Gooise Meren 2018 (PDF, 4 MB) inclusief de Wijzigingenlijst Welstandsnota Gooise Meren 2018 (PDF, 279 kB).

Wat u moet weten

De huidige Welstandsnota is een geharmoniseerde nota uit 2016. Het beleid van de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum is destijds zo goed mogelijk in elkaar geschoven. Bij het werken met deze nota is een aantal problemen en tekortkomingen naar voren gekomen. Bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021, maken de welstandsregels onderdeel uit van het Omgevingsplan. Omdat de invoering van de Omgevingswet enkele malen is uitgesteld en niet op heel korte termijn wordt gerealiseerd, wordt nu gestreefd naar een beperkte aanpassing van de huidige Welstandsnota Gooise Meren 2016. Met deze aanpassing ligt er, tot aan het vaststellen van het Omgevingsplan in 2021, een nota die past bij onze eigen missie en visie en het coalitieakkoord.

Stukken ter inzage

Het ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018 (PDF, 4 MB) en de Wijzigingenlijst Welstandsnota Gooise Meren 2018 (PDF, 279 kB) liggen van woensdag 3 oktober 2018 tot en met woensdag 14 november 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis Gooise Meren in Bussum, zie de openingstijden.

Inspraakreacties

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van 'zienswijze ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018' naar:

Gemeenteraad Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Per e-mail reageren

Stuur uw reactie naar j.vandienst@gooisemeren.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp Welstandsnota Gooise Meren 2018'.

Mondeling reageren

Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden op afspraak, indienen bij mevrouw Jenneke van Diest, bereikbaar via 035 207 06 99 (niet op woensdag en vrijdag).

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van Diest bereikbaar via haar e-mailadres j.vandiest@gooisemeren.nl.