Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Albert Grootlaan 18a-18b

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat, met ingang van donderdag 25 oktober 2018 voor een periode van zes weken (tot en met woensdag 5 december 2018) voor een ieder ter inzage zal liggen: Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Albert Grootlaan 18a-18b’ met identificatienummer NL.IMRO. 1942.BPNAlbertGrootlaan, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken.

Wat u moet weten

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het realiseren van twee vrijstaande woningen mogelijk op het perceel Albert Grootlaan 18a-18b te Naarden. Op het perceel was voorheen een tuincentrum gevestigd. Met de verhuizing van het tuincentrum naar een andere locatie is gezocht naar een goede invulling van het perceel. Gelet op de ligging van het perceel tussen andere woningen in, is bedrijvigheid niet geschikt voor de locatie. Woningbouw past binnen de aanwezige functies op de omringende percelen.

Stukken ter inzage

Online stukken bekijken

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Albert Grootlaan 18a-18b op ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken bekijken op het gemeentehuis in Bussum

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Bekijk de actuele openingstijden van de gemeente.

Inloopavond

Op dinsdag 6 november 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis in Bussum waar u informatie en een toelichting kunt krijgen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Reageren op het ontwerpstemmingsplan Albert Grootlaan 18a-18b kan van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018.

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Albert Grootlaan 18a-18b naar:

Gemeenteraad Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Per e-mail reageren

Stuur uw reactie naar bestemmingsplannen@gooisemeren.nl.

Mondeling reageren

Bel voor een mondelinge reactie op afspraak naar 035 207 00 00.

Beroep

Alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht binnen de gestelde termijn en belanghebbend zijn, na vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Verbeek via 035 207 00 00 of via e-mail wilma.verbeek@gooisemeren.nl.