Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020, voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPMuidenZuidwest-ON01

Omschrijving

De gemeente Gooise Meren is voornemens 2 locaties aan de Weesperweg in Muiden te herontwikkelen. Er is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de nieuwe locatie van de brandweer naast parkeerplaats P1 en het gebied van de huidige brandweerkazerne en makelaar aan de Weesperweg. De huidige brandweerkazerne is aan vernieuwing toe en voldoet niet meer aan de bouw- en gebruikseisen. De brandweerkazerne verhuist van de Weesperweg naar de Maxisweg naast P1 en de parkeerplaats P1 wordt anders ingericht. De Maxisweg verdwijnt op die plek in zijn geheel. Op de plek waar nu de brandweerkazerne staat zal makelaarskantoor Streefkerk een nieuw kantoor bouwen en wordt het openbare gebied eromheen anders ingericht. 

Verder met de Vesting Muiden

De ontwikkeling in Muiden Zuidwest is een deelproject van het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’. Het doel van dit programma is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. Voor Zuidwest zijn eind vorig jaar de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd in de Visie Muiden Zuidwest. Het ontwerpbestemmingsplan is daar een uitwerking van.

Bijeenkomst ontwikkelingen en bestemmingsplan Muiden Zuidwest 2 juli 2020

Op donderdag 2 juli 2020 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen in Muiden Zuidwest in het algemeen en het bestemmingsplan in het bijzonder. De bijeenkomst wordt gehouden in de brandweerkazerne aan de Weesperweg en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Aanmelden bijeenkomst verplicht

Aanmelden voor de bijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen verplicht. Houdt u rekening met uw gezondheid en die van anderen, blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Op dit moment geldt een maximum van 30 bezoekers. Mocht dit aantal de komende weken worden verruimd dan zijn maximaal 50 bezoekers toegestaan. Kom dus ook zo veel mogelijk alleen: 1 persoon per huishouden. 

Stukken ter inzage

Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’ beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is in te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. 
Bekijk de openingstijden

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van 6 weken, met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’.