Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ter inzage legging concept Beeldkwaliteitsplan Centrum Keverdijk

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat met ingang van donderdag 20 juni 2019 voor een periode van 6 weken, van donderdag 20 juni 2019  tot en met woensdag 31 juli 2019, voor een ieder ter inzage ligt:

Het concept Beeldkwaliteitsplan Centrum Keverdijk (PDF, 3 MB)

Wat u moet weten

Het plan 'Centrum Keverdijk' voorziet in een mix van appartementen en eengezinswoningen in het sociale huursegment. Tevens worden een moskee en een multifunctioneel centrum, dat onderdak gaat bieden aan jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten, de bibliotheek en gezondheidsvoorzieningen, mogelijk gemaakt. 

In samenhang met deze ontwikkeling wordt ook het bestaande speelveld opnieuw ingericht. 

Dit initiatief past niet binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied'(2015). Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is er ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe de gebouwen er uit kunnen gaan zien. Het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad en zal daarna worden toegevoegd aan de welstandsnota. Op deze manier kunnen de bouwplannen in het gebied getoetst worden.

Stukken ter inzage

Online stukken bekijken

Bekijk het concept Beeldkwaliteitsplan Centrum Keverdijk (PDF, 3 MB) of kijk op ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken bekijken op het gemeentehuis in Bussum

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de centrale balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Bekijk de actuele openingstijden van de gemeente.

Zienswijze indienen

Binnen de gestelde termijn van 6 weken kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk, dan wel mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van zienswijze concept Beeldkwaliteitsplan Centrum Keverdijk naar:

Gemeenteraad Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Mondeling reageren

Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden uitsluitend op afspraak, naar voren worden gebracht bij mevrouw W. Verbeek, bereikbaar via 035 207 00 00 (niet op vrijdag).