Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ter inzage legging concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken bekend dat met ingang van donderdag 28 maart 2019 voor een periode van 4 weken, dus tot en met woensdag 24 april 2019, voor een ieder ter inzage ligt:

De concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 (PDF, 4 MB) en bijlage Overzicht opgehaalde ambities voor de ontwikkellocaties De Veldweg en Scapino (192 kB).

Wat u moet weten

Het is ruim 6 jaar geleden dat de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum is opgesteld. Verschillende trends en ontwikkelingen, evenals de in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde Economische Visie Gooise Meren vragen om een herijking van de geformuleerde ambities. Om het centrum leefbaar en economisch vitaal te houden, moet het uitnodigend zijn voor iedereen die hier naar toe wil komen. In de concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 kunt u lezen op welke wijze we dit willen bereiken.

Stukken ter inzage

Online stukken bekijken

Bekijk het concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 en de bijlage Overzicht ambities voor de ontwikkellocaties De Veldweg en Scapino of kijk op ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken bekijken op het gemeentehuis in Bussum

U kunt het concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 ook inzien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Bekijk de actuele openingstijden van de gemeente.

Indienen inspraakreacties

Binnen de gestelde termijn van 4 weken (van donderdag 28 maart 2019 tot en met woensdag 24 april 2019) kan een ieder zijn of haar zienswijze op de concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 schriftelijk, via e-mail of mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van 'Zienswijze concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019' naar:

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Per e-mail reageren

Stuur uw reactie via e-mail a.soede@gooisemeren.nl naar Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, onder vermelding van 'Zienswijze concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019.

Mondeling reageren

Bel voor een mondelinge reactie op afspraak naar 06 21 51 38 25 (niet op vrijdag).

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Antoinette Soede bereikbaar via a.soede@gooisemeren.nl.