Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Besluit Rijk aanwijzing Rijksmonumenten Kazernestraat 6 en 8 in Muiden

De minister van OCW heeft besloten om de woningen Kazernestraat 6 (kadastraal perceel B 2002) en Kazernestraat 8 (kadastraal perceel 8 B 2128) aan te wijzen als rijksmonument op grond van de Erfgoedwet 2016 in samenhang met de Monumentenwet 1988. Het besluit is op 13 maart 2020 aan het college van B&W van Gooise Meren toegezonden.

Besluit Rijk aanwijzen rijksmonumenten Kazernestraat 6 en 8 in Muiden (PDF, 1 MB)

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit aan het college is toegezonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift richt u aan de minister van OCW onder vermelding van "Bezwaar" ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp.