Gemeente Gooise Meren Bestuur

Start planprocedure buurtschap Crailo

De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum starten de planprocedure voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo. Dit betekent dat de 1e stap wordt gezet voor het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage.

Bijeenkomst op 9 mei 2019

Er is een inloopavond op donderdag 9 mei 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur in de Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 111 in Laren. Gebruik voor navigatie: nummer 113.

Er zijn specialisten aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over het proces van het bestemmingplan en de milieueffectrapportage. Ook kunt u vragen stellen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie.

Stukken bekijken

In de periode van 26 april tot en met 6 juni 2019 liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis bij de centrale balie, Brinklaan 35 in Bussum. Bekijk de openingstijden.

Bekijk de stukken online op officielebekendmakingen.nl.

Reageren

Van 26 april tot en met 6 juni 2019 kunt u schriftelijk een ondertekende reactie indienen onder vermelding van uw contactgegevens (naam, adres en woonplaats) bij de gemeente Gooise Meren. Stuur uw reactie naar Postbus 6000, 1400 HA in Bussum.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op officelebekendmakingen.nl en crailo.nl.