Gemeente Gooise Meren Bestuur

Plannen en projecten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren, waarin staat waarvoor de grond in die gebieden gebruikt mag worden

A1 en A6 weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere

Informatie over de bereikbaarheid en werkzaamheden bij Muiden Muiderberg

Aanleg 2e hockeyveld Muiden

De Hockeyclub Muiderberg kampt al jaren met ruimtegebrek. In overleg met de gemeente wil de club een 2e hockeyveld aanleggen

Amersfoortsestraatweg

Informatie over de toekomst van het gebied Amersfoortsestraatweg

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt een opknapbeurt

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een multifunctionele plek met cultuur, horeca en appartementen

Borgronden

De gemeente ondersteunt bij de planontwikkeling van de Borgronden, waar particuliere eigenaren plannen maken voor de bouw van woningen

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden wordt ontwikkeld. Er komen een hotel, maximaal 50 woningen, sportvelden en groen

Breeduit

De brede school Breeduit in Bussum krijgt een nieuwe invulling. Naast een basisschool en peuterspeelzaal komt er een school voor speciaal onderwijs

Buitenhaven

In de nieuwe Buitenhaven bij Muiden komen meer ligplaatsen en voorzieningen, zoals een winterstalling en havengebouw

Centrum Keverdijk

Het te ontwikkelen centrum Keverdijk moet de wijk Keverdijk in Naarden nieuw leven inblazen met woningen en voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum

Centrummanagement

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Dat doen de gemeente en plaatselijke ondernemers en organisaties gezamenlijk

Crailo

De gemeente ondersteunt bij de herontwikkeling van het plangebied Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne

Deen supermarkt Laarderweg

Supermarkt Deen aan de Laarderweg in Bussum heeft verbouwplannen

Echobos Muiderberg

Het Echobos in Muiderberg heeft onderhoud nodig. Er wordt gewerkt aan een plan om het karakter als voormalig buitenplaats meer naar voren te laten komen

Gemeentehuis Muiden

Op de plek van het gemeentehuis van Muiden komen woningen.

Goois Natuurreservaat

Informatie over de veranderingen bij het Goois Natuurreservaat

Grondwal De Nieuwe Vaart

Oude grondwal vervangen door zichtwal

Herindeling Gooi en Vechtstreek

De bestuurskracht van Weesp, Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek als geheel is onvoldoende. De provincie is daarom een zogenaamde Arhi-procedure gestart

Koningin Emmaschool

De leerlingen van de Koningin Emmaschool gaan huisvesten in het gebouw Graaf Florislaan 2. Het gebouw wordt daarom verbouwd en uitgebreid

De Krijgsman

Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden komt een nieuwe woonwijk: De Krijgsman. Er komen maximaal 1.300 woningen en verschillende voorzieningen

Landgoed Nieuw Cruysbergen

Het te ontwikkelen Landgoed Nieuw Cruysbergen wordt een toegankelijk natuurgebied met beperkt woningbouw

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

Mariƫnburg

Het klooster Mariƫnburg in Bussum krijgt een andere functie. De eigenaar wil het complex verkopen

Muiden Noord-West

In de woonwijk Muiden Noord-West is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt gelijk een opknapbeurt

Naarden buiten de vesting

De gemeente en andere overheden werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied van Naarden

Parkeerbeleid

De gemeente werkt aan 1 parkeerbeleid voor Gooise Meren

Scapino

Het terrein Scapino / De Nieuwe Brink in het centrum van Bussum moet een andere invulling krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt

Spoorse doorsnijding

Samen met andere overheden, ProRail en NS werkt de gemeente aan een oplossing voor de problemen rond de drukke spoorlijn door Naarden en Bussum

Stadskantoor Naarden

Op de plek van het stadskantoor in Naarden komen woningen

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen

Toerit A1 Muiden

Muiden krijgt een nieuwe toerit

Veldweg

De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum

Verkeersplan centrum Bussum

Het verkeersplan is de basis voor een veilig, herkenbaar, leefbaar en bereikbaar centrum van Bussum

Verplaatsing sportvelden naar Bredius

De gemeente bereidt de komst van sportvelden op het Brediusterrein voor, omdat de huidige velden van SC Muiden moeten wijken voor de wijk De Krijgsman

Verplaatsing volkstuinen Westbatterij

Door de komst van de nieuwe woonwijk De Krijgsman in Muiden moeten de volkstuinen van de Tuindersvereniging Westbatterij worden verplaatst

Verder met de Vesting Muiden

De gemeente wil de identiteit en de leefomgeving van de Vesting Muiden behouden en verbeteren. De gemeente herstelt bijvoorbeeld de vestingwerken en legt wandelroutes aan

Zorglandgoed Hoogerlust

Landgoed Hoogerlust in Muiden wordt ontwikkeld. De zorgboerderij blijft en het landgoed krijgt een meer openbaar karakter