Gemeente Gooise Meren Bestuur

Plannen en projecten

Een overzicht van actuele plannen en projecten in de gemeente Gooise Meren: nu in uitvoering of binnenkort in de raad.

Gemeentebreed

Herindeling Gooi en Vechtstreek

De bestuurskracht van Weesp, Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek als geheel is onvoldoende. De provincie is daarom een zogenaamde Arhi-procedure gestart

Ondergrondse hoogspanningsleidingen

Informatie over ondergrondse hoogspanningskabels in Goois Meren

Ter besluitvorming

Crailo

De gemeente ondersteunt bij de herontwikkeling van het plangebied Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne

Spoor Naarden en Bussum

Plannen rond het spoor van Naarden en Bussum

Station Naarden-Bussum

Een toegankelijk station Naarden-Bussum

Geluidvoorzieningen

Geluidschermen Stationsweg in Bussum

Buitenruimte gemeentehuis

Een klantvriendelijk en uitnodigend plein voor het gemeentehuis

Evaluatie parkeerregeling

Evalueren parkeerregeling 2018

In uitvoering

Spoorzone

Samen met andere overheden, ProRail en NS werkt de gemeente aan een oplossing voor de problemen rond de drukke spoorlijn door Naarden en Bussum

A1 en A6 weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere

Informatie over de bereikbaarheid en werkzaamheden bij Muiden Muiderberg

Goois Natuurreservaat

Informatie over de veranderingen bij het Goois Natuurreservaat

Bussum

Ter besluitvorming

Breeduit

De brede school Breeduit in Bussum krijgt een nieuwe invulling. Naast een basisschool en peuterspeelzaal komt er een school voor speciaal onderwijs

Scapino - De Nieuwe Brink

Het terrein Scapino / De Nieuwe Brink in het centrum van Bussum moet een andere invulling krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt

Veldweg

De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum

Mariƫnburg

Het klooster Mariƫnburg in Bussum krijgt een andere functie. De eigenaar wil het complex verkopen

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt een opknapbeurt

Grondwal De Nieuwe Vaart

Oude grondwal vervangen door zichtwal

Gebiedsvisie centrum Bussum

De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het centrum van Bussum

In uitvoering

Centrummanagement

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Dat doen de gemeente en plaatselijke ondernemers en organisaties gezamenlijk

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een multifunctionele plek met cultuur, horeca en appartementen

Landgoed Nieuw Cruysbergen

Het te ontwikkelen Landgoed Nieuw Cruysbergen wordt een toegankelijk natuurgebied met beperkt woningbouw

Koningin Emmaschool

De leerlingen van de Koningin Emmaschool gaan huisvesten in het gebouw Graaf Florislaan 2. Het gebouw wordt daarom verbouwd en uitgebreid

Muiden

Ter besluitvorming

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er komen sportvelden, sociale woningbouw en groen

Buitenhaven

In de nieuwe Buitenhaven bij Muiden komen meer ligplaatsen en voorzieningen, zoals een winterstalling en havengebouw

Verder met de Vesting Muiden

De gemeente wil de identiteit en de leefomgeving van de Vesting Muiden behouden en verbeteren. De gemeente herstelt bijvoorbeeld de vestingwerken en legt wandelroutes aan

Gemeentehuis Muiden

Op de plek van het gemeentehuis van Muiden komen woningen

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

Toegangsweg Bredius en De Krijgsman

Aanpassing Maxisweg in Muiden om de wijken Bredius en De Krijgsman te ontsluiten

Herstel oostelijke vestingwallen

Terugbrengen van het historische karakter van de Vesting Muiden

In uitvoering

De Krijgsman

Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden komt een nieuwe woonwijk

Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam vergadert maandelijks over De Krijgsman

Muiderberg

Ter besluitvorming

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan krijgt groot onderhoud

In uitvoering

Echobos Muiderberg

Het Echobos in Muiderberg krijgt groot onderhoud

Naarden

Ter besluitvorming

BORgronden

Particuliere eigenaren maken plannen voor de bouw van woningen

Centrum Keverdijk

Het te ontwikkelen centrum Keverdijk moet de wijk Keverdijk in Naarden nieuw leven inblazen met woningen en voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum

Naarden buiten de Vesting

De gemeente en andere overheden werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied van Naarden

Stadskantoor Naarden

Op de plek van het stadskantoor in Naarden komen woningen

Passantenhaven

Er komt een passantenhaven aan de noordzijde van Naarden-Vesting

Optimalisatie Naardertrekvaart

Vergroten capaciteit Naardertrekvaart

Vaarverbinding Naardertrekvaart - Gooimeer

Nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en Gooimeer

In uitvoering

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen