Gemeente Gooise Meren Bestuur

BORgronden

De BORgronden is het gebied tussen de wijk het Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat woningbouw hier mogelijk is. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden zijn gestart met het maken van plannen. De gemeente ondersteunt bij het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van het gehele gebied. Daarnaast controleert zij de processtappen van de eigenaren. Omdat de BORgronden naast de A1 ligt, spelen milieuwetten en –regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.

Zie ook BORgronden.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1 pre-initiatief
  2. 2 initiatief
  3. 3 definitie
  4. 4 ontwerp
  5. 5 voorbereiding
  6. 6 realisatie
  7. 7 nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - definitie

Overige informatie

Fase 1 - initiatief

Vastgestelde documenten

Informatie over de Borgronden vindt u ook op borgronden.nl

Verkeersmeting

Verkeersmeting voor project Borgronden

Vragen of suggesties over de verkeersmetingen kunt u tot en met 11 maart 2018 doorgeven via a.derksen@gooisemeren.nl.

Collegebesluiten

Beantwoording schriftelijke vragen GDP Ontwikkeling Borgronden 7 februari 2018

Raadsmededeling Tussentijdse oplossing voor geurproblematiek Givaudan 14 november 2017

Raadsbesluiten

Raadsbesluit aanpassing Project Initiatief Document Borgronden 28 juni 2017

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het aangepaste Project Initiatief Document Borgronden.

Raadsbesluit Participatieplan Project Borgronden 30 september 2015

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het Participatieplan voor Borgronden. Het Participatieplan gaat over het participatieproces van dit project: wie zijn de belanghebbenden en hoe worden zij bij de planvorming betrokken. De insteek is om kennis en kunde met elkaar te delen met als doel: samen betere plannen maken.

Raadsbesluit Project Initiatief Document Project Borgronden 4 maart 2015

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het Project Initiatief Document voor Project Borgronden. In het Project Initiatief Document staat in grote lijnen wat de aanleiding en doelstelling van dit project is, wie erbij betrokken zijn en wat de globale kosten zijn. Belangrijke onderwerpen zijn de verdeling van de woningen over de percelen, voldoen aan de milieu-eisen en de verkeersontsluiting.

Overige documenten