Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er zijn 2 sportvelden aangelegd en er is een tijdelijke accommodatie voor SC Muiden neergezet. In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de Brediusgronden aan te kopen van het Rijk. Daarbij is gekozen voor het scenario Sport in combinatie met sociale woningbouw aan de noordrand als richtinggevend scenario voor de inrichting van het terrein. De verdere uitwerking van dit scenario vond in 2018 plaats. De laatste maanden van 2018 is gesproken met omwonenden en belanghebbenden over de stedenbouwkundige opzet van de Bredius. In het voorjaar van 2019 besluit de raad hierover. Over de inrichting van de 50 meter brede groenzone tussen de sportvelden en de wijk het Karveel is al eerder gesproken met bewoners. De uitvoering is in volle gang. Ook is het ophoogzand aangebracht voor de sportvoorzieningen. Op het westelijk deel is al eerder zand aangebracht zodat dat kan zetten om er later een tijdelijke ontsluiting voor De Krijgsman op te maken.

Het proces is in deze fase:

  1. 1 pre-initiatief
  2. 2 initiatief
  3. 3 definitie
  4. 4 ontwerp
  5. 5 voorbereiding
  6. 6 realisatie
  7. 7 nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief