Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. De ruimte wordt ingericht voor sport en wonen. Er komen 4 sportvelden, een oefenveld en een sporthal. Aan de rand komen 90 woningen (waarvan 50 sociale huur). Er liggen nu 2 voetbalvelden en een tijdelijke accommodatie voor SC Muiden. Begin september 2020 zijn de 2 hockeyvelden klaar. Ook is de entree vanaf de Maxisweg dan gereed en het parkeerterrein bij het sportcomplex. De aanbesteding van de sporthal vindt binnenkort plaats. Om de extra woningen te kunnen ontwikkelen wordt het bestemmingsplan herzien (daarin staat nu dat er maximaal 50 woningen en een groot hotel zijn toegestaan). Het bestemmingsplan ligt vanaf eind september 2020 ter inzage. De groene zone tussen de sportvelden en de wijk het Karveel inmiddels gerealiseerd samen met het groen aan de zuidzijde.

Meebeslissen over vormgeving sporthal Bredius

De gemeente is een aanbesteding gestart voor de ontwikkeling van een sporthal op het Bredius terrein in Muiden. Op basis van een beoordeling van ingediende plannen wordt een keuze gemaakt. Daarbij willen we 2 inwoners betrekken, waarvan 1 bewoner uit de Krijgsman al deelneemt. We zijn nog opzoek naar een bewoner uit het andere deel van Muiden.

De beoordeling

In de uitvraag aan aannemers heeft de gemeente aangegeven dat er zoveel mogelijk kwaliteit moet worden geleverd op de aspecten duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en plan van aanpak. Zo dienen ze een ontwerp te schetsen en beeldmateriaal aan te dragen aan de hand van vooraf bepaalde criteria.

De beoordeling van het ontwerp gebeurt door een beoordelingsteam bestaande uit 3 experts en inwoners die zich bij dit onderwerp betrokken voelen en hier affiniteit mee hebben. We zijn nog op zoek naar nog 1 bewoner uit Muiden (niet uit de Krijgsman) die mee beoordeelt. De beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit weegt voor 30% mee in de totale beoordeling van de kwaliteit van de inschrijving.

Het beoordelingsteam

De gemeente is dus nog op zoek naar een bewoner uit Muiden. De 2 inwoners worden begeleid door het beoordelingsteam van experts. Tijdens een voorbereidende bijeenkomst worden zij uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor het gebied, de context en andere informatie die van belang is om een goed oordeel te kunnen vormen. Tijdens de bijeenkomst waarin de resultaten van de beoordeling besproken worden zijn de experts er ook bij voor coaching en begeleiding.

De data

 • Instructiebijeenkomst begin oktober 2020 (datum volgt)
 • Individuele beoordeling van 16 oktober 2020 tot en met 20 oktober 2020
 • Bijeenkomst beoordelingsteam op 20 oktober 2020 van 13.00 – 17.00 uur

Eisen deelnemers burgerpanel

Herkent u zich in het profiel en kunt u toezeggen op de aangegeven data voor het beoordelen beschikbaar te zijn, dan willen wij u van harte uitnodigen om te reageren. Wij vragen u om in een e-mail aan te geven waarom u deel wilt nemen aan deze beoordeling en waarom u vindt dat u geschikt bent.

Profiel

 • Affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling en vormgeving
 • Betrokken bij uw omgeving
 • Kritisch en goed in staat om een goed gemotiveerd oordeel te geven
 • Positieve instelling
 • Beschikbaar op de aangegeven data

Reageren

Stuur uw reactie en motivatie uiterlijk 29 september 2020 naar bredius@gooisemeren.nl.

Uw reactie moet uiterlijk 29 september 2020 binnen zijn. Op basis van de reacties maken wij een 1e selectie en benaderen we de geselecteerden waarna we een definitieve keuze maken.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief