Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Breeduit

De brede school Breeduit in Bussum krijgt een nieuwe invulling. De gemeente heeft de toekomstmogelijkheden onderzocht en de gemeenteraad heeft gekozen voor het 'scenario Elan en KTC (Kind Talent Centrum)'. Dat houdt in dat vanaf september 2016 het Elan-college - naast de huidige huurders (basisschool De Zonnewijzer en peuterspeelzaal De Regenboog) - een plek krijgt in Breeduit. Het Elan-college is een school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten