Gemeente Gooise Meren Bestuur

Buitenruimte gemeentehuis

Na de verbouwing van het gemeentehuis is nu de omgeving van het gemeentehuis aan de beurt. De gemeente heeft veel informatie van inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden gekregen. In ontwerpsessies zijn de ideeen verder uitgewerkt in 3 ontwerpen. Het voorlopig ontwerp is op 9 oktober 2019 vastgesteld. Nu wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp.

Kijk voor meer informatie op gemeentehuispleingooisemeren.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.