Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Echobos Muiderberg

Het Echobos heeft onderhoud nodig. Dit gegeven wordt benut om de natuurwaarde, de cultuurhistorische waarde en de recreatieve waarde te versterken. De gemeente heeft samen met inwoners en groenorganisaties het visiedocument Toekomstbeeld Echobos 2018 - 2023 opgesteld. Deze visie is begin 2018 vastgesteld door het college. Nu werken we de visie uit in concrete plannen voor het beheer en de uitvoering.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Overige informatie