Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gebiedsvisie centrum Bussum

In de Economische Visie is vastgesteld dat we ervoor zorgen dat alle kwaliteiten van de kernen maximaal tot hun recht komen. Voor Bussum geldt dat we de kracht benutten van een compact en aantrekkelijk winkelgebied. Een gebied waarin winkels, ambachtelijkheid, nieuwe dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten. Bij de invulling van de projecten in het centrum van Bussum is de gebiedsvisie, zoals vastgesteld in de gemeente Bussum, voor ons leidend. We gaan deze stap Gebiedsvisie uit 2012 herijken. De uitvoering van de Gebiedsvisie krijgt vorm in een uitvoeringsprogramma, het centrumplan. Voor de invulling van het centrumplan wordt een participatietraject gestart met inwoners en ondernemers.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.