Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Geluidsoverlast A1 A6

Voor veel inwoners van Gooise Meren is de overlast van de snelwegen A1 en A6 die onze gemeente doorkruisen een groeiende zorg. De gemeente zet zich in het kader van leefbaarheid in voor geluidsproblematiek. Hierover gaan we in gesprek met de inwoners. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bijeenkomst 16 november 2020 terugkijken

De gemeente heeft op 16 november 2020 een informatiebijeenkomst gehouden over de geluidsproblematiek van de A1/A6. Gedurende 2019 zijn in opdracht van de gemeente geluidsmetingen langs dit traject uitgevoerd om de geluidsbelasting in kaart te brengen. De resultaten zijn tijdens de bijeenkomst besproken. Samen met inwoners en andere belanghebbende partijen zoeken we naar een gezamenlijke aanpak om de problematiek met succes aan te pakken. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bijeenkomst geluidsoverlast A1 A6 van 16 november 2020 terugkijken

Overzicht vragen en antwoorden bijeenkomst geluidsoverlast 16 november 2020 (PDF, 314 kB)