Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Geluidsvoorzieningen

Prorail en gemeente werken aan geluidschermen langs de Stationsweg in Bussum. Op basis van verschillende onderzoeken en rapportages onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn over het deel waar nog geen schermen staan. Daarbij maken we onderscheid tussen het gebied nabij Station Naarden Bussum waar niet de standaard oplossing past en het gebied tussen de Nieuw ’s Gravelandseweg en de Herenstraat waar wel een standaard scherm geplaatst kan worden. In 2021 informeren wij de betrokkenen over onze voorstellen waarna wij aansluitend de plannen ter besluitvorming aan het college en de raad voorleggen. De planning is om eind 2021 de aanbesteding te houden en in 2022 de schermen te plaatsen.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .