Gemeente Gooise Meren Bestuur

Herstel oostelijke vestingwallen

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. We gaan haar nog verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Dat doen we via het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’, dat uit 14 deelprojecten bestaat. We werken hierin samen met Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie en Rijkswaterstaat. Doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Inspraak mogelijk

Omgevingsvergunning

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Hoe u dat kunt doen staat in de publicatie.

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis in Bussum en in het Muizenfort in Muiden. Als u vragen heeft of aanvullende stukken wilt inzien kunt u terecht bij de afdeling vergunning en handhaving.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Overige informatie