Gemeente Gooise Meren Bestuur

Mariahoeve

De komende jaren gaat de gemeente, wijk voor wijk en in nauwe samenspraak met de inwoners de openbare ruimte in Muiden en Muiderberg opknappen. Dit betekent onderhoud aan wegen, riolering, openbare verlichting, groenvoorzieningen en speelplaatsen. Het onderhoud deelt de gemeente in deelprojecten op. De voorbereidingen zijn gestart. De wijk Mariahoeve in Muiden is een van de wijken die binnenkort wordt opgekapt. De nadruk ligt op onderhoud van de bestaande voorzieningen. Als het zover is, kunnen bewoners in een vroeg stadium verbeterpunten voor de wijk aandragen. De gemeente probeert deze verbeterpunten zoveel mogelijk mee te nemen bij het onderhoud.

Meer informatie over het groot onderhoud aan de wijk Mariahoeve op onderhoudgooisemeren.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.