Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vaarverbinding Naardertrekvaart - Gooimeer

Ten westen van het bedrijventerrein Gooimeer komt een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en Gooimeer. Voor kleine open boten (sloepen) is het IJmeer bij stevige wind te gevaarlijk. Golven slaan over het boord of doen de boot omslaan. De nieuwe vaarverbinding maakt het mogelijk de (beschutte) Randmeren te bereiken vanaf de Vecht en omgekeerd. 

Lees meer over de vaarverbinding Naardertrekvaart op de website van de provincie Noord-Holland.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1 pre-initiatief
  2. 2 initiatief
  3. 3 definitie
  4. 4 ontwerp
  5. 5 voorbereiding
  6. 6 realisatie
  7. 7 nazorg

Uitleg over de fases.