Gemeente Gooise Meren Bestuur

Mobiliteitsplan

Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Gooise Meren tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Daarover gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en bezoekers met onderwerpen als doorstroming, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Dat doen we op meerdere momenten en op verschillende manieren. Met als doel bouwstenen op te halen voor de visie op mobiliteit, de visie op parkeren en het uitvoeringsprogramma.

Er komt een mobiliteitsplan voor Gooise Meren. Denk en praat mee!

Te nemen stappen en wanneer kunt u meepraten (PNG, 129 kB)

Inventarisatie en online enquête

We inventariseren de huidige verkeerssituatie en wensen rondom de toekomst van mobiliteit en parkeren. Dat kunnen en willen we niet alleen. Iedereen kan meepraten. We nemen ook informatie mee die al beschikbaar is. Vanaf september 2019 praten we met organisaties die zich met mobiliteit bezig houden. Ook kan iedereen meedoen aan een online enquête over mobiliteit, parkeren, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Bouwstenen voor visie

De resultaten uit de gesprekken en online enquête presenteren we in het najaar tijdens een congres “Bouwstenen voor de visie op mobiliteit en parkeren”. Wat zegt deze uitkomst? Hoe past dit in regionale en landelijke ontwikkeling? Tijdens dit congres horen we graag hoe u hier tegenaan kijkt. Na het congres ontstaan de 1e bouwstenen voor de visie op parkeren en mobiliteit.

Uitwerking per woonplaats

Met de bouwstenen gaan we kijken hoe deze passen in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg. Een deel van het mobiliteits- en parkeerbeleid geldt voor Gooise Meren als geheel, maar verschillende accenten per woonplaats zijn mogelijk.

Meedenken en meepraten

Op 3 momenten kunt u meedenken en in gesprek gaan over de toekomst van mobiliteit in Gooise Meren.

  • Herfst 2019: online enquête en dialogen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
  • Eind 2019: congres bouwstenen voor het mobiliteitsplan
  • Begin 2020: bijeenkomsten in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg

Besluitvorming

Medio zomer van 2020 wordt een concept mobiliteitsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Stel uw vraag via het contactformulier

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten