Duurzame energie opwekken

Gooise Meren heeft afgesproken dat er geen gemeentelijke zoekgebieden worden aangewezen voor het opwekken van energie. Dat betekent dat wij kiezen voor opwek op daken, parkeerplaatsen en geluidswallen.  We houden rekening met de wettelijke richtlijn dat 50% van alle opgewekte energie lokaal eigendom, van de inwoners is. Als gemeente hebben we ook afgesproken dat 20% van alle door de gemeente ingekochte energie lokaal wordt opgewekt.  De afspraken over het opwekken van duurzame energie staan beschreven in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

Deelproject van: