Duurzame energie opwekken

Ook in gemeente Gooise Meren wekken we steeds meer duurzame energie op. Samen met provincie Noord-Holland en buurgemeenten hebben we na uitgebreide participatie de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES) opgesteld. 

Duurzame energie in Gooise Meren

Gooise Meren is al op een aantal plekken aan de slag: 

Daarnaast zoeken we breder in de gemeente naar andere plekken:

  • Op daken. Samen met WattNu zoeken we naar grote daken van bedrijven om zonne-energie op te wekken
  • Op parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld bij parkeerplaats De Kuil
  • Langs wegen en spoorlijnen. Bijvoorbeeld het OER-project

De afspraken voor het opwekken van duurzame energie staan in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

Afspraken:

  • 20% van alle energie die de gemeente inkoopt wekken we lokaal op
  • Minimaal 50% van alle opgewekte energie is van de inwoners

Duurzame energie gemeente Diemen en gemeente Amsterdam

Onze buurgemeenten Diemen en Amsterdam hebben ook zoekgebieden voor wind en zon. Deze zoekgebieden grenzen aan onze gemeente.

Geef uw mening over windmolens oostelijk van Diemen

In de gemeente Diemen zijn 4 plekken oostelijk van Diemen misschien geschikt voor windmolens. Voor die plekken zijn de gevolgen van windmolens voor mensen, dieren en natuur onderzocht. Alle onderzoeksresultaten staan in een milieueffectrapport (MER). De 4 plekken liggen in natuurgebied de Diemerscheg. Dit gebied ligt voor een deel in gemeente Gooise Meren, in Muiden. Inwoners en ondernemers uit Gooise Meren mogen daarom ook hun mening geven over het MER.

Deelproject van: