Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Parkeervisie

Een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Parkeerregeling’ is het opstellen van een visie op parkeerbeleid. Destijds is ervoor gekozen om het bestaande beleid van de voormalige gemeentes op elkaar af te stemmen. Er is toen geen brede visie op parkeren vastgesteld. Het is nu niet altijd duidelijk wat met de parkeerregeling wordt beoogd, waarom regels zijn zoals ze zijn. We gaan in gesprek met inwoners, ondernemers en bezoekers van Gooise Meren. Met als doel informatie op te halen voor een parkeervisie en een uitvoeringsplan. De parkeervisie is onderdeel van het mobiliteitsplan omdat het logisch is deze 2 visies in 1 proces te bundelen.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten