Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Spoor Naarden en Bussum

Van 2018 tot 2020 zijn er verschillende spoorprojecten in de omgeving van Naarden en Bussum. ProRail werkt in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gemeente Gooise Meren, Natuurmonumenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het meeste werk is in de 2e helft van 2019 klaar.

Sporen Naarden-Bussum

Het spoor rondom station Naarden-Bussum is van 5 naar 2 sporen gegaan. Door minder sporen en nieuwe wissels is er minder kans op storingen. Minder sporen zorgt er ook voor dat u de spoorwegen prettiger kunt oversteken.

Station Naarden-Bussum

Het monumentale station Naarden-Bussum wordt opgeknapt, toegankelijker en ruimer.

Voormeerpassage

Een onderdoorgang bij de Karnemelksloot in Naarden gaat 2 recreatiegebieden met elkaar verbinden. Fietsers en wandelaars kunnen het 'rondje Naardermeer' dan afmaken.

Faunapassages

Er zijn nieuwe faunapassages, zodat dieren het spoor veilig kunnen oversteken.

Meer informatie

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten