Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Toerit Bredius en De Krijgsman

Muiden krijgt een nieuwe toerit. De huidige toerit wordt geschikt gemaakt om de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving zoals De Krijgsman en Bredius goed te kunnen ontsluiten. Er komen 3 nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart. 2 bruggen voor langzaam verkeer en 1 brug voor auto's.

De Krijgsman in Muiden begin mei 2020 bereikbaar via nieuwe brug

De autobrug over de Muidertrekvaart die straks de hoofdverbinding wordt naar de nieuwe wijk De Krijgsman in Muiden is op 1 april 2020 geplaatst. Begin mei is de brug open voor verkeer. Naast deze brug is ook de bereikbaarheid van sportpark Bredius voor auto’s, fietsers en voetgangers onderdeel van het werk. Daar wordt de komende tijd nog verder aan gewerkt. Het duurt nog tot eind april/ begin mei 2020 voordat de brug in gebruik kan worden genomen. Er moet eerst nog geasfalteerd worden om de aanliggende wegen op de brug aan te sluiten. Eind april 2020 worden ook de 2 draaibruggen voor voetgangers en fietsers geplaatst en wordt de tijdelijke brug over de Muidertrekvaart verwijderd.

Ontwerp brug

De 3 bruggen die duidelijk een ‘familie’ vormen, zijn ontworpen door Syb van Breda & Co Architects. De autobrug is een 21ste-eeuwse versie van de militaire Baileybrug; een militaire brug die heel snel in en uit elkaar gehaald kan worden op plekken waar nog geen brug is. De autobrug over de Muidertrekvaart heeft een uitneembaar deel. Als dat nodig is kan dit deel er uit gehesen worden om woonschepen er incidenteel door te laten. De andere 2 bruggen voor fietsers en voetgangers kunnen open als er motorboten langskomen. Sloepen kunnen er onder door varen. De bruggen passen qua uitstraling heel goed bij de monumentale Muidertrekvaart en de geschiedenis van de Kruitfabriek die hier vroeger stond. Bij de keuze voor deze bruggen in 2017 was een burgerpanel met nieuwe bewoners uit de Krijgsman en huidige bewoners van Muiden betrokken.

Verbeteringen bereikbaarheid

Het werkgebied omvat naast de 3 bruggen ook de verbreding van de Maxisweg, de nieuwe afslag naar het sportpark Bredius en een voetpad langs het bestaande fietspad aan de Maxisweg van en naar het P+R-terrein. Daarnaast komen er verkeerslichten bij de afslag naar Bredius en naar de Krijgsman. Met deze aanpassingen is straks De Krijgsman goed bereikbaar voor inwoners. De verwachting is dat de werkzaamheden half juni 2020 klaar zijn. In het najaar is sportpark Bredius zowel per auto, fiets en lopend vanaf de Maxisweg bereikbaar. Dan is ook de parkeerplaats klaar. De hockeyvelden op Bredius zijn vanaf september 2020 in gebruik.

Bekijk voor een impressie van de bruggen foto 1 en foto 2 en de website van architectenbureau Syb van Breda & Co.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Fase 5 - voorbereiding

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten