Gemeente Gooise Meren Bestuur

Scapino - De Nieuwe Brink

De gemeenteraad heeft op 15 december 2017 een economische visie voor Gooise Meren vastgesteld. Onderdeel van de uitvoering van deze visie is dat de gemeente de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum uit 2012 gaat herijken. Op basis van de herijkte visie wordt een Centrumplan gemaakt waarin de uitgangspunten voor eventuele herontwikkeling van de Scapino / De Nieuwe Brink locatie worden geformuleerd. Toekomstige plannen toetst de gemeenteraad op basis van de uitgangspunten voor deze locatie in dit Centrumplan. In het verleden zijn er meerdere plannen gemaakt voor het Scapino-terrein. Geen van deze plannen zijn uitgevoerd. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de toekomst van het terrein. Het pand waarin Scapino is gehuisvest is eigendom van Ahold.

Het proces is in deze fase:

  1. 1 pre-initiatief
  2. 2 initiatief
  3. 3 definitie
  4. 4 ontwerp
  5. 5 voorbereiding
  6. 6 realisatie
  7. 7 nazorg

Uitleg over de fases.