Gemeente Gooise Meren Bestuur

Veldweg

Er moet een nieuwe invulling komen voor het parkeerterrein aan de Veldweg dat in eigendom is van de gemeente. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van het terrein. De gemeente werkt aan een herijking van de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum. Vervolgens en mede op basis van de herijkte visie wordt een Centrumplan gemaakt. In dit Centrumplan worden de uitgangspunten geformuleerd voor ontwikkeling van het parkeerterrein. Toekomstige plannen voor het parkeerterrein toets de gemeenteraad op basis van de geformuleerde uitgangspunten in dit Centrumplan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1 pre-initiatief
  2. 2 initiatief
  3. 3 definitie
  4. 4 ontwerp
  5. 5 voorbereiding
  6. 6 realisatie
  7. 7 nazorg

Uitleg over de fases.