Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeente Gooise Meren gaat heel voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft.

Privacy binnen Sociaal Domein

Voor het verwerken en uitwisselen van benodigde persoonsgegevens met partners in de regio, zoals instellingen voor thuiszorg of jeugdzorg, hanteren we het Privacy Protocol Sociaal Domein (PDF, 232 kB).