Gemeente Gooise Meren Bestuur

Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat haar online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina's op https://gooisemeren.nl/ en https://bestuur.gooisemeren.nl/.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0

Gemeente Gooise Meren bestaat officieel sinds 1 januari 2016. Om de toegankelijkheid van haar website te borgen, werkt gemeente Gooise Meren hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0. De gemeente heeft een website die conform de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. De content is toegankelijk gemaakt.

De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0.

Deze verklaring is bijgewerkt op 23 januari 2018 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

Oorzaak

Gemeente Gooise Meren bestaat sinds 1 januari 2016. Eind december 2015 is de website live gegaan. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het ontwikkelproces betrokken geweest. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Wel heeft Firm Ground in juli en oktober 2017 de toegankelijkheid van de online formulieren onderzocht.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

We schakelen een externe partij in om te onderzoeken in hoeverre deze website voldoet aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0. Deze partij levert een rapport op met verbeterpunten die de ontwikkelaar en/of de contentbeheerder van deze website vervolgens oppakken.

Specifieke verbetertrajecten

Voor PDF is een specifiek verbetertraject opgestart:

Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart:

Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Pink-formulieren

Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Mozard-formulieren

Alternatieven

Als u toegankelijkheidsproblemen ervaart kunt u via het contactformulier of 035 207 00 00 om extra uitleg of informatie vragen bij het Online Team van gemeente Gooise Meren.

Controles

Planning

Oude dossiers en archiefsites

Op https://bestuur.gooisemeren.nl staan oude dossiers van de fusiegemeenten (Bussum, Muiden, Naarden) die we niet meer achteraf toegankelijk maken.

Archiefsites Naarden, Muiden, Bussum

De oude websites van Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.