Gemeente Gooise Meren Bestuur

Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina's op https://gooisemeren.nl/ en https://bestuur.gooisemeren.nl/.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG

Gemeente Gooise Meren bestaat officieel sinds 1 januari 2016. Om de toegankelijkheid van haar website te borgen, werkt gemeente Gooise Meren hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0. De gemeente heeft een website die conform de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. De content is toegankelijk gemaakt. Per 23 december 2018 is de WCAG 2.1​​​​​​​ van kracht. Deze update is speciaal bedoeld om de toegankelijkheid van informatie via mobiele apparaten te verbeteren.

De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG.

Deze verklaring is bijgewerkt op 19 februari 2019 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

 • Werkprocessen. Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling)
 • Afspraken en contracten. Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 toe te passen
 • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel
 • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken

Oorzaak

Gemeente Gooise Meren bestaat sinds 1 januari 2016. Eind december 2015 is de website live gegaan. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het ontwikkelproces betrokken geweest. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Wel heeft Firm Ground in juli en oktober 2017 de toegankelijkheid van de online formulieren onderzocht.

Maatregelen

We werken met Siteimprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste zaken automatisch laten toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Specifieke verbetertrajecten

Voor PDF is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • Er zijn PDF-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte PDF-formulieren vervangen we in 2019 door invulbare toegankelijke formulieren
 • Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in PDF-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid

Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • De online formulieren zijn nog niet geheel toegankelijk
 • Firm Ground heeft in juli en oktober 2017 de toegankelijkheid van de online formulieren onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn naar de leveranciers gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de leveranciers om de bevonden tekortkomingen op te lossen

Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Pink-formulieren

Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Mozard-formulieren

Alternatieven

Als u toegankelijkheidsproblemen ervaart kunt u via het contactformulier of 035 207 00 00 om extra uitleg of informatie vragen bij het Online Team van gemeente Gooise Meren.

Controles

 • Inspecties. Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens 1 keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Periodieke interne controles. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content

Planning

 • In 2019 verbeteren we de website door de inzet van de tool Siteimprove
 • In het 4e kwartaal van 2019 laten we een onderdeel van de site handmatig testen conform de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1
 • In 2020 pakken we verbeteringen op en plannen we verbeteringen in
 • Na het oplossen van vastgestelde problemen vindt een vervolgonderzoek plaats om vast te stellen of de website voldoet
 • We vervangen in het 2e kwartaal 2019 een aantal van de meest gebruikte PDF-formulieren voor toegankelijke PDF-formulieren. In het 3e kwartaal kijken we of we nog andere veelgebruikte PDF-formulieren voor toegankelijke PDF-formulieren moeten vervangen
 • De gemeente streeft ernaar helemaal geen PDF's meer aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de HTML-oplossing toepasbaar is
 • Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in PDF. We bekijken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren

Oude dossiers en archiefsites

Op https://bestuur.gooisemeren.nl staan oude dossiers van de fusiegemeenten (Bussum, Muiden, Naarden) die we niet meer achteraf toegankelijk maken.

Archiefsites Naarden, Muiden, Bussum

De oude websites van Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.