Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Vergaderdata

Datum Vergadering Agenda
31 oktober 2018

Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
13:00 - 18:00
Agenda
31 oktober 2018

Raadsvergadering

Agenda
7 november 2018

Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I

Agenda
7 november 2018

Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 (973880) - Gesprek I

Agenda
7 november 2018

Nota Reserves en Voorzieningen (990681) - Gesprek II

Agenda
7 november 2018

Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)

Agenda
7 november 2018

Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag

Agenda

Archief

2018

Datum Vergadering Notulen, Besluiten & Geluidsverslagen
18 oktober 2018 Extra raadsvergadering
17 oktober 2018 Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur V
17 oktober 2018 Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IV
17 oktober 2018 Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek I
17 oktober 2018 Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur III
17 oktober 2018 Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur I
17 oktober 2018 Renovatie bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden - Thema-uur II
16 oktober 2018 Politieke Avond Begroting 2019-2022 en Voortgangsverslag 2018-2
10 oktober 2018 Besloten raadsvergadering De Krijgsman
10 oktober 2018 Raadsvergadering Besluiten
26 september 2018 Visie Passantenhaven Naarden - gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - Thema-uur I Geluidsverslagen
19 september 2018 Raadsvergadering Besluiten
5 september 2018 Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926) - Gesprek IV Notulen
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IB Notulen
5 september 2018 Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) Gesprek III Notulen
5 september 2018 Verordening Werk en Participatie (940254) Gesprek II Notulen
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IA - meesprekers
11 juli 2018 Actualisatie Verordening Participatiewet - Thema-uur II
11 juli 2018 Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven - Thema-uur I
4 juli 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
27 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten
20 juni 2018 Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 - Thema-uur III
20 juni 2018 Rekenkamerrapport Grip op samenwerking - Gesprek III Notulen Geluidsverslagen
20 juni 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden Thema-uur I
20 juni 2018 Veiligheid - Integraal Veiligheidsplan en Vuurwerkvrije zone - Thema-uur II
20 juni 2018 Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
20 juni 2018 Zienswijze begrotingen Goois Natuurreservaat (802055) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
13 juni 2018 Besloten raadsvergadering - De Krijgsman
13 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
6 juni 2018 Plenaire beeldvorming Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1 Notulen Geluidsverslagen
30 mei 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
30 mei 2018 Zienswijze programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V (773101) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
30 mei 2018 Bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg te Naarden (663704) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
23 mei 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
16 mei 2018 Besloten raadsvergadering - actuele ontwikkelingen
16 mei 2018 Zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio (765996) - Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
16 mei 2018 Zienswijze ontwerp begroting werkvoorzieningschap Tomingroep 2019 (774274) - Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
25 april 2018 Raadsvergadering Besluiten
18 april 2018 Wensen en opvattingen inzake de MRA begroting 2019 en de MRA verantwoording 2017 (730365) - Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
18 april 2018 Voortgang project De Krijgsman - Thema-uur II
18 april 2018 Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
18 april 2018 Bredius-woningtypen - Thema-uur I
29 maart 2018 Installatieraad Besluiten Geluidsverslagen
28 maart 2018 Afscheidsraad Besluiten Geluidsverslagen
7 maart 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
21 februari 2018 Zienswijze fusieverkenning veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en GGD-en (668924) - Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
21 februari 2018 Herinrichting van het oude Rijksweg A1 tracé in Muiden ten oosten van de Vecht - Presentatie door Stadsraad Muiden
21 februari 2018 Visie Passantenhaven Naarden (666216) - Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
14 februari 2018 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
7 februari 2018 Visie Buitenruimte Gooise Meren (629893) Gesprek IA+B Notulen Geluidsverslagen
31 januari 2018 Strategisch accommodatiebeleidsplan (639134) - Gesprek III Notulen Geluidsverslagen
31 januari 2018 Aanvullend Erfpachtbeleid (505802) - Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
31 januari 2018 Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme (621019) Algemene subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018 (621171) - Gesprek II Notulen
31 januari 2018 Spoorwegovergang Zwarteweg/Comeniuslaan - Aanpassingen spoor en dichtligtijden - Thema-uur I
31 januari 2018 Geluidsproblematiek A1 - Naarderbos - Presentatie
24 januari 2018 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
10 januari 2018 Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725) Gesprek IV Notulen Geluidsverslagen
10 januari 2018 Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek (598878) Gesprek III Notulen Geluidsverslagen
10 januari 2018 Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
10 januari 2018 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (564260) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen

2017

Datum Vergadering Notulen, Besluiten & Geluidsverslagen
18 december 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
13 december 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
4 december 2017 Gezamenlijke bijeenkomst Aankoop Crailo Noord en Zuid Notulen
29 november 2017 Centrumplan Keverdijk - Thema-uur II Geluidsverslagen
29 november 2017 Grondvervuiling De Krijgsman Thema-uur I Geluidsverslagen
29 november 2017 Bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
29 november 2017 Aankoop Brediusgronden (548941) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
29 november 2017 Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IA Notulen Geluidsverslagen
22 november 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
22 november 2017 Besloten raadsvergadering
15 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIB
15 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek IIIA Notulen Geluidsverslagen
15 november 2017 Kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum (512361) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
15 november 2017 Economische Visie (535091) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
15 november 2017 Werksessie Beeldkwaliteitsplan de Overtuinen/IJmeerdijk (377740)
8 november 2017 Raadsvergadering Besluiten Geluidsverslagen
8 november 2017 Programma MVO Thema-uur I Geluidsverslagen
8 november 2017 Verordening Vermakelijkhedenretributie (337239) Gesprek IV Notulen Geluidsverslagen
8 november 2017 Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) Gesprek III Notulen Geluidsverslagen
8 november 2017 Aankoop Crailo (535858) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
8 november 2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol jeugd 2017-2020 (509886) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
1 november 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
18 oktober 2017 Integraal huisvestingsplan onderwijs Thema-uur II Geluidsverslagen
18 oktober 2017 Vastgoedportefeuille Gooise Meren Thema-uur I Geluidsverslagen
18 oktober 2017 Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) Gesprek I Notulen Geluidsverslagen
17 oktober 2017 Plenaire beeldvorming voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021 Notulen Geluidsverslagen
17 oktober 2017 Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021
11 oktober 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
4 oktober 2017 Verdiepingsavond aankoop Bredius Geluidsverslagen
4 oktober 2017 Besloten raadsvergadering
27 september 2017 Stand van zaken RSA (Regionale Samenwerkings Agenda) (Thema-uur III) Geluidsverslagen
27 september 2017 Toekomst park Het Mouwtje (Presentatie II) Geluidsverslagen
27 september 2017 Meerjarenprogramma Geluidsanering (Thema-uur II) Geluidsverslagen
27 september 2017 Preventie en resultaten gezondheidspeiling (Thema-uur I) Geluidsverslagen
27 september 2017 Achtergronden en toekomstbeeld Scapino terrein (Presentatie I) Geluidsverslagen
20 september 2017 Besloten raadsvergadering
20 september 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
13 september 2017 Inwonersbijeenkomst samenwerking met Weesp
6 september 2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
6 september 2017 Verklaring van geen bedenkingen Brediusweg 77 (338687) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
6 september 2017 Nota van uitgangspunten vernieuwen subsidiesystematiek Gooise Meren (360660) (Gesprek I) Notulen
12 juli 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
5 juli 2017 Participatietraject samenwerking Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht (334003) (Gesprek V) Notulen Geluidsverslagen
5 juli 2017 Peilnota 4 - Sociaal domein (Thema-uur I) Geluidsverslagen
5 juli 2017 Uitgangspuntennotitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen Gooise Meren (325129) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
5 juli 2017 Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
5 juli 2017 Rekenkameronderzoek Lokaal economisch beleid (329638) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
5 juli 2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 (328996) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
28 juni 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
21 juni 2017 Meningsvormende raad jaarstukken 2016, voortgangsverslag 2017-1 en perspectiefnota 2018 Notulen Geluidsverslagen
14 juni 2017 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2018 (320653) (Gesprek V) Notulen
14 juni 2017 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (Thema-uur I) Geluidsverslagen
14 juni 2017 Aanpassen kaders project Borgronden (321424) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
14 juni 2017 Zienswijze begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018, jaarstukken 2016 en begrotingswijziging RSA (317952) (Gesprek III) Notulen
14 juni 2017 Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 (315897) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
14 juni 2017 Zienswijze beleidsplan GNR '17-'20 en concept begr. wijz. '17 (321446) (Gesprek I) Notulen
12 juni 2017 Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Presentatie en vragenronde)
7 juni 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
6 juni 2017 Harmonisatie Parkeerbeleid (307923) (Vervolggesprek) Notulen
31 mei 2017 Plenaire beeldvormende bespreking P&C Notulen Geluidsverslagen
31 mei 2017 Technische vragenmarkt over Jaarstukken 2016, Voortgangsverslag 2017-1 en Perspectiefnota 2018
22 mei 2017 Verordening Jeugdhulp (304192) (Gesprek V) Notulen Geluidsverslagen
22 mei 2017 Economische Visie (311549) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
22 mei 2017 Integraal Veiligheidsplan 2017-2018 (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
22 mei 2017 Verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017 (311323) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
22 mei 2017 Harmonisatie parkeerbeleid (307923) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
17 mei 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
10 mei 2017 Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio (305165) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
10 mei 2017 Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
10 mei 2017 Opheffen GR Primair onderwijs en instemmen met statuten Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek (296004) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
10 mei 2017 Ziekenhuis Tergooi (Presentatie I) Geluidsverslagen
19 april 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
6 april 2017 Overleg Gedeputeerde en delegatie Raad Gooise Meren over ARHI-procedure Notulen Geluidsverslagen
5 april 2017 Dienstverleningsconcept (Presentatie III) Geluidsverslagen
5 april 2017 Stand van zaken RSA (Presentatie IV) Geluidsverslagen
5 april 2017 Onderzoeksrapport brug Oud Blaricumerweg (Presentatie I) Geluidsverslagen
5 april 2017 GAD - Van Afval naar Grondstof in Gooise Meren (Presentatie II) Geluidsverslagen
29 maart 2017 Besloten raadsvergadering Notulen
29 maart 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
22 maart 2017 Aanleg kunstgrasveld (2e veld) Bredius te Muiden (278520) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
22 maart 2017 PvE, uitgangspunten en PvA Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (264705) (Gesprek V) Notulen Geluidsverslagen
22 maart 2017 Harmonisatie erfpachtbeleid gemeente Gooise Meren 2017 (282892) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
22 maart 2017 Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
22 maart 2017 Buitenhaven Muiden (Presentatie I)
22 maart 2017 Gewijzigd bestemmingsplan Het Spiegel - Graaf Florislaan 2 t.b.v. de Emmaschool (276077) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
8 maart 2017 Raadsvergadering (besloten)
8 maart 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
1 maart 2017 Sport- en beweegvisie 2017-2021 (Thema-uur IV) Geluidsverslagen
1 maart 2017 Stand van zaken De Krijgsman (Thema-uur III) Geluidsverslagen
1 maart 2017 Integraal veiligheidsplan 2017-2018 (Thema-uur II) Geluidsverslagen
1 maart 2017 Veiligheid en leefbaarheid op en rond overweg Comeniuslaan / Zwarteweg (Presentatie II) Geluidsverslagen
1 maart 2017 Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Thema-uur I) Geluidsverslagen
1 maart 2017 Ouderen en ouderenbeleid in Gooise Meren (Presentatie I) Geluidsverslagen
15 februari 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
1 februari 2017 Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030 (240465) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
1 februari 2017 Instellen auditcommissie (256475) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
1 februari 2017 Uitgangspunten voor het verkeersplan centrum Bussum(192063) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
1 februari 2017 Initiatief raadsvoorstel Vervolgopdracht Regioambassadeurs (Fambach/Sweijen) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
25 januari 2017 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
18 januari 2017 Buitengewone raadsvergadering: Installatie burgemeester van Gooise Meren Notulen Geluidsverslagen
11 januari 2017 Lokale omroep (Thema-uur I) Geluidsverslagen
11 januari 2017 Aanpak kruispunt Brinklaan – Havenstraat – Nassaulaan (88539) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen

2016

Datum Vergadering Notulen, Besluiten & Geluidsverslagen
21 december 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
21 december 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
21 december 2016 Spoorse doorsnijdingen (Thema-uur I) Geluidsverslagen
21 december 2016 Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos (197327) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
7 december 2016 Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
7 december 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
7 december 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
7 december 2016 Visie Burgerparticipatie in de gemeente Gooise Meren (208652) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
7 december 2016 Zienswijze conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang (194447) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
7 december 2016 Transitie Goois Natuurreservaat (GNR) in het bijzonder de statutenwijziging (Thema-uur I) Geluidsverslagen
7 december 2016 Lokale woonvisie (Thema-uur I) Geluidsverslagen
23 november 2016 Besloten raadsvergadering (besluitvormend)
23 november 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
23 november 2016 Uitgangspunten parkeren (162782) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
23 november 2016 Jongeren in Gooise Meren (Thema-uur I) Geluidsverslagen
23 november 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
23 november 2016 Afstoten Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (160882) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
23 november 2016 Goois Natuurreservaat - Transitieplan en Uitvoeringsprogramma (Presentatie I) Geluidsverslagen
23 november 2016 Evaluatie politieke avond Gooise Meren en wijzigen Reglement van Orde voor de raad (193656) Notulen Geluidsverslagen
9 november 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
9 november 2016 Communicatieplan van de raad (Thema-uur II) Geluidsverslagen
9 november 2016 Accommodatiebeleid - inventarisatie vastgoed (Thema-uur III) Geluidsverslagen
9 november 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
9 november 2016 Bibliotheek en samenleving (Presentatie II) Geluidsverslagen
9 november 2016 Bespreken taakuitvoering en ontwikkeling Veiligheidsregio (Thema-uur I) Geluidsverslagen
9 november 2016 Dorpsvisie Muiderberg door Dorpsraad Muiderberg (Presentatie I) Geluidsverslagen
2 november 2016 Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2017 Notulen Besluiten Geluidsverslagen
2 november 2016 Openbare raadsvergadering (aanbeveling burgemeester Gooise Meren) Notulen Besluiten Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Uitkomsten risico-analyse project Keverdijk (Thema-uur III ) Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Vragenuurtje (geannuleerd)
26 oktober 2016 Intensiveringsprogramma participatie (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Lokale woonvisie (Thema-uur I) Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Visie begraafplaatsen Gooise Meren (102622) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
26 oktober 2016 Versnellingsagenda duurzaamheid (Thema-uur II) Geluidsverslagen
25 oktober 2016 Beeldvormend gesprek Begroting 2017 (122198) Notulen Geluidsverslagen
25 oktober 2016 Beeldvormend gesprek Voortgangsverslag 2016-2 (122913) Notulen Geluidsverslagen
12 oktober 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
12 oktober 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
12 oktober 2016 Werkwijze Projectenboek (Presentatie) Geluidsverslagen
12 oktober 2016 Gemeentewapen Gooise Meren (93633) én Gebruik gemeentewapens Naarden, Muiden en Bussum (94038) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
28 september 2016 Zienswijze regionale woonvisie (111021) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 De Krijgsman (113788) (Gesprek VI) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg (101225) (Gesprek V) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 Krediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West (103814) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 Uitgangspunten harmonisatie rioolheffing (109742) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
28 september 2016 Afzien beroep bestemmingsplan Bloemendalerpolder (112217) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
14 september 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
14 september 2016 GEANNULEERD!! - Nieuwe kaders Schoutenwerf (80728) (Gesprek)
14 september 2016 Evaluatie regioambassadeurs (Thema-uur IV) Geluidsverslagen
14 september 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
14 september 2016 Intensiveringsprogramma participatie (Thema-uur I) Geluidsverslagen
14 september 2016 Actuele stand van zaken - werkwijze op AZC Crailo (Thema-uur II) Geluidsverslagen
14 september 2016 Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum (71566) (Thema-uur III) Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Vaststellen Algemene Verklaringen van geen Bedenkingen (85695) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Strategische uitgangspunten huisvesting statushouders (88500) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum Bussum (71566) (Thema-uur I) Geluidsverslagen
31 augustus 2016 Nieuwe kaders voor ontwikkeling Bouwplan Schoutenwerf te Muiden (80728) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
13 juli 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
6 juli 2016 Perspectiefnota (Meningvormende raad) Besluiten Geluidsverslagen
29 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
29 juni 2016 Vaststellen PID Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden (73247) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
29 juni 2016 Vragenuurtje
29 juni 2016 Verzoek tot plaatsing op het Plan van Scholen 2017-2020 (67075) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
29 juni 2016 Vaststelling Verordening kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Gooise Meren 2016 (67285) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
29 juni 2016 Privacy en Jeugdzorg (Thema-uur) Geluidsverslagen
22 juni 2016 Perspectiefnota 2017 (68846) (Gesprek) Notulen Geluidsverslagen
22 juni 2016 Uitkomsten Gooise Meren in Balans (presentatie) Geluidsverslagen
15 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
15 juni 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
15 juni 2016 Versterken regionale samenwerking MRA (68385) Notulen Geluidsverslagen
15 juni 2016 Jaarstukken 2015 Bussum, Muiden, Naarden(68122) & Raadsmededeling Sociaal Jaarverslag (64157) (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
15 juni 2016 Voortgangsverslag I 2016 (65253) Gesprek II Notulen Geluidsverslagen
15 juni 2016 Plan Schoutenwerf te Muiden (Thema-uur)
15 juni 2016 Zienswijze jaarstukken 2015 en begroting 2017 regio Gooi & Vechtstreek (54500) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
8 juni 2016 Extra raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
1 juni 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
1 juni 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
1 juni 2016 Zienswijze begroting en jaarstukken Tomingroep (Gesprek I) Notulen
1 juni 2016 Bensdorp (presentatie) Geluidsverslagen
1 juni 2016 Verder met de vesting Muiden (Thema-uur II)
1 juni 2016 Samenwerking binnen de regio (Regiopodium/Regio-ambassadeurs) (Thema-uur I) Geluidsverslagen
25 mei 2016 Harmonisatie parkeertarieven (verdiepingsavond)
25 mei 2016 Extra raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
18 mei 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
18 mei 2016 Financiële verordeningen artikelen 212, 213 en 213a (39064) (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
18 mei 2016 Vaststellen subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2016-2017 (48051) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
18 mei 2016 Jaarwerkplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016 Gooise Meren (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
18 mei 2016 Programma Doe-democratie in Gooise Meren (39205) (Thema-uur) Geluidsverslagen
18 mei 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
18 mei 2016 Zienswijze begroting 2017 (45729) en jaarstukken 2015 (45774) Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
11 mei 2016 Presentatie Harmonisatie parkeerbeleid (verdiepingsavond)
20 april 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
20 april 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
20 april 2016 Metropool Regio Amsterdam (MRA) (Thema-uur) Geluidsverslagen
20 april 2016 Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
20 april 2016 Historisch erfgoed Gooise Meren (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Geluidsverslagen
20 april 2016 Evaluatie RSA regio Gooi & Vechtstreek (Gesprek II) Notulen
20 april 2016 Kennisnemen van de conceptbegroting OFGV 2017 en begrotingswijziging OFGV 2016 v02 (41140) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
6 april 2016 Woonbeleid en -visie (Thema-uur) Geluidsverslagen
6 april 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
6 april 2016 Vaststellen Nota van Uitgangspunten Rioolvervanging en Herinrichting Muiden Noord-West (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
6 april 2016 Presentatie plan van aanpak Gooise Meren in balans! (Thema-uur) Geluidsverslagen
6 april 2016 Aankoop gronden Bredius (17923) (Thema-uur) Geluidsverslagen
6 april 2016 Houtskoolschets bescherming en opvang regio Gooi en Vechtstreek (21330) (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
30 maart 2016 Extra Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
23 maart 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
23 maart 2016 Oplossing huisvesting jongeren en statushouders (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Geluidsverslagen
23 maart 2016 Veilig Thuis (Thema-uur) Geluidsverslagen
23 maart 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
9 maart 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
9 maart 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
9 maart 2016 Oudere Dorp-Brinklaan 15ab (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
9 maart 2016 Naarden buiten de Vesting (Thema-uur) Geluidsverslagen
9 maart 2016 Programmabegroting 2016 (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
24 februari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
24 februari 2016 Begroting sociaal-beleidsinhoudelijk (Gesprek V) Notulen Geluidsverslagen
24 februari 2016 Begroting fysiek-beleidsinhoudelijk (Gesprek IV) Notulen Geluidsverslagen
24 februari 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
24 februari 2016 Krediet Oud Blaricummerweg (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
24 februari 2016 Transitieplan GNR (Gesprek III) Notulen Geluidsverslagen
24 februari 2016 Begroting financieel-beleidsinhoudelijk (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
10 februari 2016 Raadsvergadering (besloten)
10 februari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
10 februari 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
10 februari 2016 Actiecomité Bussum-Zuid (Presentatie, buiten verantwoordelijkheid van gemeentebestuur) Geluidsverslagen
10 februari 2016 Project De Krijgsman (Thema-uur) Geluidsverslagen
10 februari 2016 RSA (Gesprek) Notulen Geluidsverslagen
3 februari 2016 Verdiepingsavond (openbaar)
27 januari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
27 januari 2016 Vestingwerken (Thema-uur) Geluidsverslagen
27 januari 2016 Kadernota regio G&V (Gesprek II) Notulen Geluidsverslagen
27 januari 2016 RSA (Gesprek I) Notulen Geluidsverslagen
27 januari 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
13 januari 2016 Raadsvergadering Notulen Besluiten Geluidsverslagen
13 januari 2016 Vragenuurtje Geluidsverslagen
4 januari 2016 Installatieraad Gooise Meren Notulen Besluiten Geluidsverslagen