Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderdata

3 april 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda volgt
10 april 2019

Politieke Avond

Gemeentehuis Gooise Meren
20.00 - 23.00
Agenda volgt

Archief

2019

Datum Vergadering Documenten
20 maart 2019 Politieke Avond
Stedenbouwkundige opzet Bredius
Zonnegeluidswal Naarderbos
Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden
Gebiedsvisie Centrum + Centrumplan
Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022
27 februari 2019 Politieke Avond
Beheerplannen Kapitaalgoederen - Uitwerking Visie Buitenruimte Beeld en geluid
Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren Beeld en geluid
13 februari 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
30 januari 2019 GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur I Beeld en geluid
30 januari 2019 Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek II Notulen Beeld en geluid
30 januari 2019 Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek I Notulen Beeld en geluid
23 januari 2019 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
9 januari 2019 Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen" Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Zienswijze huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a Notulen Beeld en geluid
9 januari 2019 Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 Notulen Beeld en geluid

2018

Datum Vergadering Documenten
12 december 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
28 november 2018 Politieke avond
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang Beeld en geluid
Stand van zaken project BOR-gronden Beeld en geluid
Inclusie Gooise Meren: Iedereen doet mee
Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGV Notulen Beeld en geluid
Arbeidsmarktbewerkingsplan 'Werken aan werk' Notulen
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Notulen Beeld en geluid
21 november 2018 Besloten raadsvergadering
21 november 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
7 november 2018 Besluitvormende raadsvergadering programmabegroting en voortgangsverslag Besluiten Beeld en geluid
7 november 2018 Politieke Avond
Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 Notulen
Spoorzone en Stationsgebied - Thema-uur I
Woningbouwcorporaties Gooise Meren (Presentatie I)
Nota Reserves en Voorzieningen Notulen
31 oktober 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
31 oktober 2018 Meningsvormende raad Begroting en Voortgangsverslag 2018-2 Besluiten Beeld en geluid
18 oktober 2018 Extra raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
17 oktober 2018 Herijking gebiedsvisie centrum Bussum - Thema-uur V Beeld en geluid
17 oktober 2018 Nadere uitwerking stedenbouwkundig plan Bredius te Muiden - Thema-uur IV Beeld en geluid
17 oktober 2018 Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren voorb.kredieten deelprojecten (973865) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
17 oktober 2018 Onderzoek woningbehoefte - prestatieafspraken - Thema-uur III Beeld en geluid
17 oktober 2018 Omgevingsvergunningen en erfgoed - Thema-uur I Beeld en geluid
17 oktober 2018 Renovatie bruggen Oud Blaricumerweg, Naarden - Thema-uur II Beeld en geluid
16 oktober 2018 Politieke Avond Begroting 2019-2022 en Voortgangsverslag 2018-2 Beeld en geluid
10 oktober 2018 Besloten raadsvergadering De Krijgsman Beeld en geluid
10 oktober 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
26 september 2018 Visie Passantenhaven Naarden - gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - Thema-uur I Beeld en geluid
19 september 2018 Raadsvergadering Notulen Besluiten
5 september 2018 Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926) - Gesprek IV Notulen Beeld en geluid
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IB
5 september 2018 Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) Gesprek III Notulen Beeld en geluid
5 september 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingswerken Muiden (925100) Gesprek IA - meesprekers Notulen
5 september 2018 Verordening Werk en Participatie (940254) Gesprek II Beeld en geluid
11 juli 2018 Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven - Thema-uur I
11 juli 2018 Actualisatie Verordening Participatiewet - Thema-uur II Beeld en geluid
4 juli 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
27 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten
20 juni 2018 Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2022 - Thema-uur III Beeld en geluid
20 juni 2018 Rekenkamerrapport Grip op samenwerking - Gesprek III Notulen Beeld en geluid
20 juni 2018 Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden Thema-uur I Beeld en geluid
20 juni 2018 Veiligheid - Integraal Veiligheidsplan en Vuurwerkvrije zone - Thema-uur II Beeld en geluid
20 juni 2018 Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 - De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen Muidertrekvaart) (752649) Gesprek II Notulen Beeld en geluid
20 juni 2018 Zienswijze begrotingen Goois Natuurreservaat (802055) Gesprek I Notulen Beeld en geluid
13 juni 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid
6 juni 2018 Plenaire beeldvorming Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1
30 mei 2018 Raadsvergadering Besluiten Beeld en geluid

Archief