Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 20 mei

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BORgronden

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BORgronden

Inspraaknota

Quickscan flora en fauna

Aanvullend onderzoek flora en fauna

Quickscan boomwaarden

Quickscan externe veiligheid

Quickscan geluid

Quickscan luchtkwaliteit

Quickscan verkeer

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA - Givaudan - BORgronden

Terug naar agenda