Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 20 mei

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Het Anker 2 Muiden

Verbeelding

Regels

Bezonningsstudie

Toelichting

Bijlage 1 - Parkeerbalans

Bijlage 2 - IDDS Archeologisch bureauonderzoek

Bijlage 3 - Witteveen en Bos bodem- en asbestonderzoek

Bijlage 4 - Sweco Akoestisch onderzoek

Bijlage 5 - Buro DB Onderzoek geluidsnormen

Bijlage 6 - Blom Ecologie Oriƫnterend onderzoek flora en fauna

Bijlage 7 - Buro DB Onderzoek stikstofdepositie

Bijlage 8 - Traject participatie

Bijlage 9 - Nota van zienswijzen

Bijdrage inwoners De Lange Gangh 8, 10 en 12 - Het Anker 2, Muiden

Terug naar agenda