Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 20 mei

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Schootsvelden zuidoost Muiden

Nota van Uitgangspunten Schootsvelden zuidoost Muiden

Memo planproces

Onderzoek parkeren

Onderzoek verkeer

5c1 Motie GroenLinks - Bomenkap Schootsvelden Zuidoost Muiden

Terug naar agenda