Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Meningsvormende raad Jaarstukken - Voortgangsverslag 1 - Perspectiefnota 24 juni

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Jaarstukken 2019

Raadsmededeling Afrekening zorguitgaven 2019 Jeugd en Wmo

Advies Auditcommissie m.b.t. Jaarstukken 2019

Bijlage 1 - Jaarstukken 2019

Bijlage 1a - Oplegger Jaarstukken 2.0 na verwerking definitieve verantwoording Sociaal Domein

Bijlage 2 - Over te hevelen budgetten 2019

Bijlage 3 - Overzicht fractiebudgetten 2019

Bijlage 4 - Concept accountantsverslag 2019

Bijlage 5 - Memo reactie college op het accountantsverslag

Bijlage 6 - Financieel effect per programma

Terug naar agenda