Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GNR 02 september

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Zienswijze Begroting GNR 2021

Jaarrekening GNR 2019

Concept Begroting Stichting Goois Natuurreservaat 2021

Bestuursnotitie 1e begrotingswijziging 2020

Jaarverslag GNR 2019

Uitvoeringsprogramma GNR 2020-2023

Terug naar agenda