Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024 28 oktober

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2021-2024

Bijlage 1 - Programmabegroting 2021-2024

Bijlage 2 - Overzicht investeringen

Bijlage 3 - Indicatoren en kengetallen Duurzaamheid

Bijlage 4 - Oplegger met wijzigingen programmabegroting

Raadsmededeling September circulaire 2020

Terug naar agenda