logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024 28 oktober

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2021-2024

Bijlage 1 - Programmabegroting 2021-2024

Bijlage 2 - Overzicht investeringen

Bijlage 3 - Indicatoren en kengetallen Duurzaamheid

Bijlage 4 - Oplegger met wijzigingen programmabegroting

Raadsmededeling September circulaire 2020

Terug naar agenda