Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 09 december

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Vaststellen diverse belastingverordeningen

Verordening OZB Gooise Meren 2021

Verordening RZB Gooise Meren 2021

Verordening Rioolheffing Gooise Meren 2021

Verordening Afvalstoffenheffing Gooise Meren 2021

Verordening Toeristenbelasting Gooise Meren 2021

Verordening Watertoeristenbelasting Gooise Meren 2021

Legesverordening Gooise Meren 2021

Legestarieventabel Gooise Meren 2021

Verordening Lijkbezorgingsrechten Gooise Meren 2021

Lijkbezorgingsrechten tarieventabel Gooise Meren 2021

Verordening Marktgelden Gooise Meren 2021

Verordening Precariobelasting Gooise Meren 2021

Verordening Reclamebelasting Gooise Meren 2021

Verordening Parkeerbelastingen Gooise Meren 2021

Kaart gebied parkeerbelastingen Bussum en Naarden

Kaart gebied parkeerbelastingen Muiden

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

Terug naar agenda