Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Download actuele document(en):

Raadsvergadering 09 december

Selecteer document(en)

Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Regio in verband met financiering Regioconservator

Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2020-2021

Bijlage 2 - Bestuursrapportage 2020

Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief

Terug naar agenda