Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden 25 november 2020

Digitale sessie A
22:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten 150.000 euro in de kosten voor de 1e inrichting ter beschikking te stellen. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om een extra bijdrage te doen van 150.000 euro. Hiermee komt de totale bijdrage aan inrichtings- en aanloopkosten voor het multifunctioneel centrum op 300.000 euro.

Download alle vergaderdocumenten