Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Meningsvormende raad Jaarstukken - Voortgangsverslag 1 - Perspectiefnota 24 juni 2020

Online
15:00 - 22:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

Beantwoording raadsvragen

2.

2. Meningsvormende raad

a.

a. Jaarstukken 2019

Aan de jaarstukken 2019 is een raadsmededeling toegevoegd over de afrekening Jeugd en WMO. Door deze afrekening zijn de jaarstukken gewijzigd. Ook zijn bijlage 1a en bijlage 6 toegevoegd aan het raadsvoorstel.

b.

b. Voortgangsverslag 2020-I

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Moties Voortgangsverslag I

c.

c. Perspectiefnota 2021

Bijgevoegde documenten

1.

Programma 1 - Inwoners en Bestuur

Bijgevoegde documenten

2.

Programma 2 - Veiligheid

Bijgevoegde documenten

3.

Programma 3 - Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

4.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

5.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

6.

Programma 6 - Werk en inkomen

7.

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

8.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

9.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

3.

3. Schorsing van 18.30 tot 19.30 uur

4.

4. Vervolg meningsvormende raad

5.

5. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten