Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 25 november 2020

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie B , Het Gesprek I

Voorbereidingskrediet planontwikkeling Hocras-terrein

Digitale sessie A , Thema-uur I

Biografie Gooise Meren (erfgoed)

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek II

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

Digitale sessie B , Het Gesprek III

Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek IV

Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden

Digitale sessie B , Het Gesprek V

Zienswijze Koersdocument Omgevingsvisie

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie B

Voorbereidingskrediet planontwikkeling Hocras-terrein

Het Gesprek I

Tijdens de Politieke Avond op 21 oktober zijn de raadsleden inhoudelijk geïnformeerd over de voortgang van de planontwikkelingen, de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden en ook over de vervolgstappen. Met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet is het mogelijk om de stedenbouwkundige verkenning uit te werken tot een volwaardig stedenbouwkundig plan inclusief de daarbij behorende onderzoeken. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de besluitvorming door de gemeenteraad over de toekomst van deze locatie.

Bijgevoegde documenten

Digitale sessie A

Biografie Gooise Meren (erfgoed)

Thema-uur I
20:45 - 21:45Digitale sessie A

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms

Het Gesprek II

Onderwerpen

Digitale sessie B

Zienswijze lening Aquathermieproject Muiderberg

Het Gesprek III

Op 21 oktober zijn de raadsleden geïnformeerd over het project Aquathermie Muiderberg. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd of zij bedenkingen hebben over het voornemen van het college om geld beschikbaar te stellen aan een door WattNu opgericht coöperatief Warmtebedrijf.

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Begrotingswijziging december 2020 - Begrotingswijziging inrichtingskosten multifunctioneel centrum Keverdijk Naarden

Het Gesprek IV

Op 17 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten 150.000 euro in de kosten voor de 1e inrichting ter beschikking te stellen. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om een extra bijdrage te doen van 150.000 euro. Hiermee komt de totale bijdrage aan inrichtings- en aanloopkosten voor het multifunctioneel centrum op 300.000 euro.

Digitale sessie B

Zienswijze Koersdocument Omgevingsvisie

Het Gesprek V

Het doel van het voorstel is om raden in kennis te stellen en de gelegenheid te geven een reactie te geven over het koersdocument. Op deze manier kunnen de raadsleden lokale accenten voor Gooise Meren meegeven aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden