Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 april 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20.00 - 23.00 uur

20:00 - 21:00
Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Visie Muiden Zuidwest

21:00 - 22:00
Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Welstandsnota Gooise Meren 2019

22:00 - 23:00
Van Eedenzaal, Thema-uur I

Grondbeleid en compensatieregeling

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Van Eedenzaal

Visie Muiden Zuidwest

Het Gesprek I

In verschillende beleidsnota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities ten aanzien van herstel en de beleving van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Voor het zuidwestelijke deel van de vesting is een concretere invulling noodzakelijk, omdat er in deze omgeving met name een aantal ruimtelijke vraagstukken samenkomen die in samenhang tot een goede oplossing moet worden gebracht. Met deze visie op het gebied worden de ruimtelijke kaders bepaald voor de ontwikkeling van het gebied. De raad wordt gevraagd om deze visie vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het onderdeel woonschepen.

Bijgevoegde documenten

21:00 - 22:00Van Eedenzaal

Welstandsnota Gooise Meren 2019

Het Gesprek II

Het beleid van de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum is in 2016 zo goed mogelijk in elkaar geschoven. Omdat het Omgevingsplan niet op heel korte termijn wordt gerealiseerd, wordt nu gestreefd naar een beperkte aanpassing van de huidige Welstandsnota Gooise Meren 2016, zodat er enkele tekortkomingen die nu in de Welstandsnota aanwezig zijn worden weggenomen. Met deze aanpassing ligt er, tot aan het vaststellen van het omgevingsplan in 2021, een nota waar iedereen mee uit de voeten kan. De raad wordt gevraagd om de gewijzigde Welstandnota vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

22:00 - 23:00Van Eedenzaal

Grondbeleid en compensatieregeling

Thema-uur I

De raadsleden worden met een presentatie geïnformeerd over Grondbeleid en Compensatieregeling sociale woningbouw. Voor de zomer van 2019 zal de raad een voorstel voorgelegd krijgen en gevraagd worden om het beleid vast te stellen.