Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen" 9 januari 2019

Comeniuszaal
21:00 - 22:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Projectplan bestemmingsplan "Oud Valkeveen" (1132128) - Gesprek IV

De raad heeft in de raadsvergadering van 27 juni 2018 besloten dat er een bestemmingsplan dient te worden voorbereid voor het gebied Oud Valkeveen. Om tot planvorming voor het gebied te komen, dienen alle belanghebbenden en stakeholders bij het proces te worden betrokken. De documenten bij het raadsvoorstel vormen de start van het communicatie- en participatieproces en geven aan de voorkant inzicht over het te doorlopen traject. De nota van uitgangspunten vormt geen einddocument, maar is juist de basis voor het participatietraject.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Download alle vergaderdocumenten